Utblick Slussen

Ulf Christerson

Arkitekt SAR/MSA har sedan 2005 lämnat fristående förslag på hur Slussen i Stockholm skulle kunna byggas om. Fram till 2011 utvecklade han förslaget ett flertal gånger och presenterade dessa för Stockholms stads politiker.

Idéutveckling

Efter att Nya Slussen byggnationen blev beslutat, avslutade Ulf sitt "Utblick Slussen" pojekt. Istället har han presenterat flera fristående idéutvecklings förslag till "Nya Slussen".
Den senaste publicerat i augusti 2018
NYA SLUSSENS OFFENTLIGA PLATSER
kan läsas här som en pdf
torg

Fristående ombyggnadsförslag.

Ulfs sista reviderade upplaga av förslaget "Utblick Slussen" publicerades i april 2011.

Se här broschyren på 28 sidor (2,05mb)
Läs som pdf. illustration

Ulf första förslag publicerades 2005 med titeln "Slussen på 2000-talet" Fram till det sista förslaget, se ovan blev det stora föränringar.
Se här broschyren på 28 sidor (2,05mb)
Läs som pdf. illustration


Ulf Christerson
Arkitekt SAR/MSA
e-post: ulf.christerson@yahoo.se