Ulf Christerson Arkitekt SAR/MSA visar här sitt förslag hur man skulle kunna bygga om Slussen i Stockholm.

Det första är från 2005 se nedan och det senaste från april 2011


 

Det senaste reviderade förslaget är ifrån april 2011. Här är broschyren 28 sidor, läs som pdf.(2,05mb)

 

bidförslag2011

 

Det första förslaget är från 2005, lämnades in som ett oberoende förslag utanför tävlan.

Den 18-sidiga broschyren, läs som pdf(4,5mb)

 

förslag 2005

© Upphosrätt Arkitekt Ulf Christerson E-post: ulf.christerson@telia.com
Grafisk form, illustrationer och web Kog Art